Uitvoeringsmonitor Gebiedsgericht werken

Van opgave naar uitvoering

Samen met bewoners, ondernemers en andere partners stelt de Gemeente Amsterdam jaarlijks gebiedsplannen op. In deze plannen worden afspraken gemaakt over waar dat jaar aan wordt gewerkt. We vinden het belangrijk dat alle betrokken kunnen volgen hoe het gaat met de voortgang van deze afspraken. De Uitvoeringsmonitor gebiedsgericht werken volgt de voortgang van alle activiteiten uit de gebiedsplannen.

Gebiedscyclus

Uitvoeringsmonitor

De Uitvoeringsmonitor gebiedsgericht werken volgt de voortgang van de projecten uit de gebiedsplannen.

Rapportage samenstellen

De Uitvoeringsmonitor bevat informatie over alle geplande inspanningen in de gebiedsplannen van het gebiedsgericht werken.

Deze informatie kan worden opgevraagd door onder aan deze pagina op de knop ‘Toon Uitvoeringsmonitor’ te drukken.

Het is mogelijk eerst een selectie te maken voor een bepaald thema of gebied.

 

Fase inspanning
Voortgang
Partners

Woningbouwcorporaties

Gebruikers Gebied

Welzijns- en zorginstellingen

RVE

Overig

Onderwijs

Overig overheid

Stadsdeel

Stadsdelen
Thema
Stedelijk programma
Trekkers
Periode
Gebied

Centrum

West

Nieuw-West

Zuid

Oost

Noord

Zuidoost